Tumblelog by Soup.io
  • c3o
  • toniewszystko
  • stockholmsyndrome
  • igafiga
  • wersjakieszonkowa
  • mostwanted14312
  • absolutelyfuckingnot
  • AnalAssassin
  • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

3136 b80c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
6606 a401 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
0971 7cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
1028 9d91 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer

June 20 2018

5990 4e98 500
Reposted fromqb qb viainsanedreamer insanedreamer
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamargharett margharett
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin
6477 22f6

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Wiemy o tym, a jednak nie chce nam się. Dopiero gdy coś się skończy albo ktoś umrze, gdy coś zgubimy albo jest już za późno - uświadamiamy sobie nagle, że prześlizgnęliśmy się przez życie i ludzi, tracąc z pola widzenia szczegóły...
— Jonathan Carroll
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamoai moai
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl