Tumblelog by Soup.io
  • c3o
  • toniewszystko
  • stockholmsyndrome
  • igafiga
  • wersjakieszonkowa
  • mostwanted14312
  • absolutelyfuckingnot
  • AnalAssassin
  • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

kool kat
Reposted fromcats cats viainsanedreamer insanedreamer
6342 829b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaou ou
Mówią, że jesteś nikim,
Do czasu aż ktoś Cię pokocha. 
Więc czekam, aż sprawię kogoś kimś
Wkrótce. 
— Ingrid Michaelson - Are We There Yet
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
6583 ad7b 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viafreska freska
1903 4a8a 500
D.
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viafreska freska
1001 9fd9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
1968 a2b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
7988 e539 500
Sara Shakeel 
Reposted fromNajada Najada viainsanedreamer insanedreamer
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viamoai moai
9970 0c9e
Reposted fromcalifornia-love california-love viahironie hironie
Reposted fromFlau Flau viacrispybones crispybones
2892 ff7f 500
"The bravest thing you can do is be unafraid to feel".
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacontrapalabra contrapalabra
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viacontrapalabra contrapalabra
Reposted frommrrru mrrru viacontrapalabra contrapalabra
4250 ee93 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viavigil vigil
Reposted fromhalucynowa halucynowa viasatyra satyra
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl